ผลงานซ่อมเครื่อง CNC (Mainboard)

รุ่น FS-Oi-TB. A16B-3200-0491 ALARM CRT NO DISPLAY. WIA. MODEL.SKT-28

อาการ REPAIR MAINBORAD

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-1-1.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-2.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-3.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-4.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-6.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-5.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-MAINBORAD-7.jpg