ผลงานซ่อมเครื่อง CNC (Mori seiki)

ติดตั้ง Main borad Fanuc A16B-2202-0900 เครื่อง Mori seiki

อาการหน้าจอเปิดไม่ติด

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-หน้าจอเปิดไม่ติด-1.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-หน้าจอเปิดไม่ติด-2.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-หน้าจอเปิดไม่ติด-3.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-หน้าจอเปิดไม่ติด-4.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-หน้าจอเปิดไม่ติด-5.jpg