ผลงานซ่อมเครื่อง CNC (NO DISPLAY)

รุ่น FS-Oi-MC A06B-6164-H343#H580. ALARM.7 SEGMENT

อาการ NO DISPLAY

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-NO-DISPLAY-1-1.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-NO-DISPLAY-3.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-NO-DISPLAY-4.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-NO-DISPLAY-5.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-NO-DISPLAY-6.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-NO-DISPLAY-7.jpg