ผลงานซ่อมเครื่อง CNC (REPAIR BALLSCREW)

รุ่น MIYANO BNC-34C5

อาการ งานซ่อม BALLSCREW

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-BALLSCREW-1.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-BALLSCREW-3.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-BALLSCREW-4.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-BALLSCREW-5-1.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-REPAIR-BALLSCREW-6.jpg