ผลงานซ่อมเครื่อง CNC (S- SPINDLE LSI ERROR)

รุ่น FS-Oi-TA. HYUNDAI-KIA. MODEL.SKT-21. MAIN BOARD NO.A16B-3200-0362. ALARM 749

อาการ S- SPINDLE LSI ERROR

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-1.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-3.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-2.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-4.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-5.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-7.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-6.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-8.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-S-SPINDLE-LSI-ERROR-9.jpg