ผลงานซ่อมเครื่อง CNC (Test run)

รุ่น Turret servo drive No. A06B-6132-H002

หลังจากทำการซ่อมเสร็จ มีบริการติดตั้งTest run ให้กับลูกค้า

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-Test-run-2.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-Test-run-3.jpg

 

https://www.samsaicnc.com/wp-content/uploads/2020/07/งานซ่อม-CNC-Test-run-4-1.jpg