งานซ่อม SERVO AMP NO.A06B-6080-H304

งานซ่อม SERVO AMP NO.A06B-6080-H304 # AL.5. REPAIR &SERVICE BY SAMSAI CNC. 1 YEAR WARRANTY.081-9179023.